SHOQËRIA PËRMBARIMORE "JUSTITIA"
Drejtësia e vonuar, është drejtësi e mohuar!

   Home      Rreth nesh

FLORIAN  BEQARAJ

PËRMBARUES PRIVAT I ÇERTIFIKUAR NGA MINISTRI I DREJTËSISË ME ÇERTIFIKATË NR.23.
KRYETAR I KËSHILLIT DREJTUES TË DHOMËS KOMBËTARE TË PËRMBARUESVE GJYQËSOR PRIVATË
ISH KRYEINSPEKTOR I DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PËRMBARIMIT GJYQËSOR
MASTER I NIVELIT TË DYTË - MND, NË TË DREJTËN CIVILE.
 
NAJADA  BEQARAJ (ALUSHANI)

PËRMBARUESE PRIVATE E ÇERTIFIKUAR NGA MINISTRI I DREJTËSISË ME ÇERTIFIKATË NR.46.
ANËTARE E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË DHOMËS KOMBËTARE TË PËRMBARUESVE GJYQËSOR PRIVATË
ME EKSPERIENCË TË SHKËLQYER NË ADMINISTRATËN PUBLIKE
MASTER SHKENCOR NË TË DREJTËN CIVILE.

 

Av. SAIMIR LAME

AVOKAT CIVILIST ME LICENCË NGA DHOMA KOMBËTARE E AVOKATISË
ANËTAR I DHOMËS SË AVOKATISË, TIRANË
ME EKSPERIENCË TË SHKËLQYER NË MBROJTJEN E TË DREJTAVE THEMELORE TË NJERIUT
MASTER SHKENCOR NË TË DREJTËN CIVILE.